Юникомс за бизнеса

Симбиозата между търговските, сервизниите и мениджърските екипи ни позволява да предлагаме следните решения за бизнеса:

  • Решения за IP телефония – интегрирани цялостни решения, IP телефонни централи, IP телефони;
  • Сървърни решения – хардуер и софтуер за сървъри, изграждане на среда за виртуални сървъри, решения за защита на данни;
  • Компютърни мрежи – мрежова инфраструктура, мрежова сигурност, решения за отделечен достъп, безжични мрежи.